KERST
kE
Kerkgeschiedenis  Schouwen-Duiveland
WELKOM OP DE WEBSITE KERKGESCHIEDENIS SCHOUWEN-DUIVELAND Belangstelling voor de lokale kerkgeschiedenis is in het algemeen minder dan voor de plaatselijke historie. Deze website is dan ook met name bedoeld om de interesse voor de kerkgeschiedenis een nieuwe prikkel te geven. Kerkgeschiedenis omvat gewoonlijk veel feiten en gebeurtenissen. Daarop wordt in deze website niet de nadruk gelegd. De grondtoon is veel eerder de emotie, het geloof op zich en hoe het geloof ervaren werd. Volledigheidshalve is ook een hoofdstuk Voorgeschiedenis opgenomen om het verschil heidendom-christendom naar voren te brengen. Ik wens u veel genoegen bij het lezen en bekijken van wat het Evangelie in het verleden op ons eiland heeft uitgewerkt. Soli Deo Gloria. Zierikzee, Adri Moelijker