Contact
Mijn naam is Adri Moelijker.  Ik ben lid van de werkgroep Kerkhistorie Schouwen-Duiveland, die de belangstelling voor de plaatselijke kerkgeschiedenis wil bevorderen door het houden van lezingen, kerkhistorische wandelingen en ook door deze website. Ik ben geen deskundige op het gebied van de kerkgeschiedenis. Gelukkig weet ik mij omringd door kerkhistorici die wel deskundig zijn en mij met raad en daad bijstaan. Ik woon in Zierikzee, een fraai historisch stadje op Schouwen-Duiveland, dat ook een belangijke rol heeft gespeeld in de kerkgeschiedenis. Klik op de foto rechts en u krijgt met een filmpje een indruk van Zierikzee. Indien u mij uw advies of commentaar wilt geven over de inhoud van deze website, kunt u contact met mij opnemen via e-mail.