Info
Waar verschillende opvattingen van wetenschappers zich aan het publiek aandienen, heb ik getracht een keuze te maken voor die opvatting die gezien de meest recente publicaties  mij het meest aantrekkelijk voorkwam.
Graag wil ik iedereen bedanken die aan deze website en de respectievelijke filmpjes heeft meegewerkt. Vanaf de Reformatie worden herdrukken van diverse werkjes vermeld. Dank ook aan Boekhandel- uitgeverij De Kanselier in Nieuwerkerk en boekhandel en uitgeverij Boek, Sfeer en Meer in Bruinisse, die dit materiaal verzorgd hebben. Bezoek daarvoor de website www.dekanselier.nl en www.boeksfeerenmeer.nl
De opzet is met weinig tekst een episode neer te zetten, waarna de lezer naar gelang zijn interesse door links verder geleid wordt in de verdiepingsstof. Bij veel artikelen is een filmpje toegevoegd die het gebodene illustreert. Internet heeft veel materiaal toegankelijk gemaakt. Bestaande theorieën gecombineerd met nieuwe gegevens hebben mij niet doen aarzelen op sommige theorieën door te borduren. Soms leverde dit verrassende resultaten op, die overigens geen enkele wetenschappelijke pretentie hebben.