Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Christelijke Gereformeerde Kerken
De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van de 19e eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. Halverwege de 19e eeuw vonden er weer nieuwe afscheidingen plaats. Ook waren er fusies. In 1869 fuseer- den de Christelijke afgescheiden gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. De naam werd Chr. Geref. Kerk. In 1892 vond er een nieuwe fusie plaats: De Chr. Geref. Kerk fuseerde met de Nederduitse Geref. Kerk (Dolerende) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Slechts drie gemeenten fuseerden niet. Zij wilden de Chr. Geref. Kerk voortzetten. Bekende predikanten waren: Jacobus Wisse (1843-1921) (Lees verder) Ds M.v.d. Klis (1908-1965) (Lees verder) P. op den Velde (1922-1976) (Lees verder) Ds. M. Geleijnse, zendeling op Celebes (1893-1985) (Bekijk video) Ds. J. Westerink (geb. 1939) (Lees verder)
Terug naar 20e eeuw