Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
M. van der Klis
Ds. Maarten van der Klis werd in 1908 in Gouda geboren. Hij begon als bakker, maar schakelde over naar de studie aan de Theol. School te Apeldoorn, die hij in 1939 afrondde. De gemeenten waar hij arbeidde waren Maarssen en Ouderkerk aan de Amstel. In 1948 begon hij aan zijn ambtelijk werk in Zierikzee. Volgens J.C. van Beveren in ‘Om ’t eeuwig welbehagen’ was hij een praktisch pastoraal ingestelde dominee, eenvoudig in zijn optreden en omgang met mensen. Meelevend met zijn gemeente- leden wist hij voor iedereen raad. Hij was een harde werker die het contact tussen de gemeenteleden onderling bevorderde door het in het leven roepen van een gemeenteblad.
Watersnoodramp 1953 (Bekijk video) Tijdens en na de Watersnoodramp van 1953 bleek hij de juiste man op de juiste plaats. Tijdelijk werden geredde mensen in de kerk ondergebracht. Toen Kon. Wilhelmina hen bezocht, leidde Ds. Van der Klis haar en burgemeester J. Schuurbeque Boeije en anderen rond. Ook nam hij zoveel mogelijk leden en hele gezinnen op in de pastorie, die vandaar uit mogelijkheden van huisvesting konden zoeken of moesten evacueren. Eind 1962 was er een interview met Ds. Van der Klis, waarin hij terugblikte op het bezoek van Kon. Wilhelmina. Wilt u dit interview bekijken? (Bekijk video)
Onder zijn leiding werden de dochtergemeenten Kerkwerve en Haamstede geïnstitueerd en werd in het dorpshuis in Nieuwerkerk een “station” vanuit Zierikzee geopend. Ook werden onder zijn leiding de voorbereidingen betroffen voor de bouw van een nieuwe kerk.
Links de oude en rechts de nieuwe kerk
De oude kerk toonde gebreken, die door de ramp ernstiger geworden waren. In 1964 kreeg hij een beroep uit Papendrecht dat hij aannam. De afscheidsdienst vond nog plaats in de oude kerk.
Als afscheidsgeschenk schonk het gezin Van der Klis een nieuw zilveren avondmaals- stel, dat met grote dank werd aanvaard.
Slechts een jaar later, op 19 juli 1965, is Ds. Van der Klis tijdens een vakantie in Zwitserland plotseling onwel geworden en overleden. Deze onverwachte dood schokte heel de Chr. Gereformeerde kerken in Nederland. Van zijn hand verschenen veel meditaties, o.a. in het door hem ingevoerde kerkblad RONDOM DE KERK. (Lees verder) Ook zijn er diverse banden bewaard met preken. Wilt u er één beluisteren? (Bekijk video)
Terug naar de Chr. Ger. Kerk Terug naar de Chr. Ger. Kerk