Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Ds. J. Westerink
Jacob Westerink werd op 25 augustus 1939 te Elburg geboren. Na het lyceum studeerde hij een jaar aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij brak zijn studie af, omdat zijn moeder hem nodig had in de viszaak. In 1959 ging hij studeren aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Na zijn studie nam hij een beroep aan naar de combinatiegemeente Kerkwerve-Haamstede. Daarna volgden Nunspeet (1971), Urk-Maranatha (1976), Bunschoten-Spakenburg (1987), Utrecht-West (1999) en voor de tweede keer Urk-Maranatha (2005). Na zijn emeritaat bleef hij in Urk wonen, maar Schouwen-Duiveland, waar hij begon, bleef trekken, zodat hij een tweede woning in Brouwershaven kocht. Van daaruit hielp hij omliggende gemeendienst als er behoefte was aan een predikant. Na de regeling die het mogelijk maakte dat predikanten van de Chr. Geref. kerken ook in andere kerkgenootschappen mochten voorgaan, ging hij ook daar voor. Zo preekte hij op 22 september 2019 ’s morgens in de kerk van de Hervormde gemeente van Serooskerke. Het thema was “Wij hebben een Voorspraak”. (Beluister dienst)
Van zijn hand verschenen de volgende boeken:
1. Jozef 2. Wandelen met God Wilt u een gedeelte lezen? (Lees verder)
3. Mensen rondom Paulus 4. Daniël
5. Doet dat tot Mijn gedachtenis 6. Leer mij volgen
Uit de serie Kleine Profeten:
7. Hosea 8. Joëel en Amos
9. Obadja en Micha 10. Jona
11. Nahum, Habakuk en Zefanja 13. Haggai en Zacharia
 14. Maleachi
Terug naar Chr. Ger. Kerken Terug naar Chr. Ger. Kerken