Vliedbergen Vliedbergen zijn aarden heuveltjes waarvan men in Zeeland vermoedde dat zij in de tijd vóór de aanleg van dijken als toevluchtsoord dienden bij een overstroming. (Lees verder) Volgens de Nieuwe Kroniek van Zeeland vermeldde de Romeinse geschiedschrijver Plinius: bergkens met handen gemaakt, aangetrof- fen tussen de Schelde en de Seine. Voor de beschrijving van Plinius in de “Cronijk van Zeeland” onder het “Vyftiende Hooftdeel” (Lees verder)  Inderdaad vindt men in België en Noord Frankrijk soortgelijke heuvels. Vergelijk de Zeeuwse vliedberg bij Boudewijnskerke met de grafheuvel van Glimes in Waals Brabant. Of die van Koniksem bij Tongeren.Van deze laatste twee is het zeker dat ze geen functie gehad hebben als vluchtplaats voor overstromingen omdat ze ver van zee liggen. Wel is het zeker dat vele van deze bergjes grafheuvels uit de tijd van de Kelten zijn. Vraag is nu of de zgn. vliedbergen in Zeeland dat ook zijn. In enkele van deze vliedbergen zijn wel geraamten gevonden. Zo vermeldt Wim de Vrieze in zijn “ Noordwelle, polderdorp achter de duinen” dat bij het afgraven van een van deze bergjes helaas weinig onderzoek is gedaan. Dr. J.C. de Man meldde dat in 1897 er dicht onder de top, eerst beenderen, as en houtskool en circa drie meter lager zes vierkante meter “straatstenen” werd gevonden, misschien resten van een kelder. In een ander bergje werden ook beenderen en keien gevonden. In Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland vermeldt de schrijver op pagina 44 over “Brijdorpe, ook nu niets meer dan een gehucht....Eene ten N.O. liggende, nu afgegraven terp, waarin overblijfselen gevonden werden, die aan een heidensche offerplaats deden denken, wees op een hooge oudheid....” In de Kroniek van Stad en Lande van 2013 vermeldt Emma de Boo van Uijen op pagina 16 dat bij het afgraven van de vliedberg van Brijdorpe naast as en houtskool ook beenderen en vuurkeien tevoorschijn kwamen. Blijkbaar werd hier aan lijkverbranding gedaan. In Dreischor werd in 1971 een bijzondere schedel opgegraven. (Lees verder)
Boudwijnskerke op Walcheren
Glimes in Waals Brabant
Koniksem bij Tongeren
Onderstaande kaart geeft aan waar vliedbergen op Schouwen-Duiveland hebben gelegen.
Duidelijk is dat ze alle gelegen hebben op het zgn. oude land. Dat wil zeggen op het land dat oorspronkelijk boven water lag en dus niet in nieuwe polders zoals Oosterland en Bruinisse.
Met de ruilverkaveling na de Ramp van 1953 zijn ze alle weggegraven op één na: de vliedberg van Scharendijke.
Terug naar de Kelten