Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
VLIEDBERG IN DREISCHOR
Op het kaartje hiernaast ziet u de plaats van de enig bekende vliedberg in Dreischor. Volgens een verslag van een opgraving in de buurt door de geoloog Dr. F.F.F.E. van Rummelen werd  daar een schedel gevonden die “ is opgediept uit een begraaf- plaats op een terp bij Dreischor”.  Omdat deze een wat bijzondere vorm had, werd hij Homo dreischorensis Pingsdorf genoemd. Gevoegelijk kunnen wij de woorden ‘ begraafplaats’ en ‘terp’ vervangen door vliedberg en mag de schedel geschaard worden onder de nalatenschap van de Kelten. In onderstaand artikel vindt u een beschrijving van de opgraving.
Terug naar Vliedbergen Terug naar Vliedbergen