Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Jacob Jorissen Barselis
Jorissen Barselis (geb. 16e eeuw), wever, was reeds in 1563 of 1564 hervormd predikant. Vermoedelijk dezelfde als Jacob Jorisz. Baselis (Baselius), predikant in onder meer Vlissingen (1574-1579) en te Bergen op Zoom (1585-1589). Mogelijk mag hij tevens worden vereenzelvigd met de Vlaamse Jacob Bazelis, die in 1563 lid was van de vluchtelingengemeente van Sandwich. Barselis hield als eerste op Schouwen op 7 juli 1566 bij Noordgouwe een hagepreek. Een voorgenomen prediking binnen Zierikzee werd door het stads- bestuur verijdeld (11 augustus 1566). Jorissen Barselis werd in 1568 uit Zierikzee verbannen. Waar hij ver- volgens heeft gewoond is niet duidelijk, maar kort nadat Zierikzee op 8 augustus 1572 naar de zijde van Willem van Oranje was overgegaan, dook hij weer op in de stad; uit niets echter blijkt dat hij er ook als predi- kant is bevestigd. Het laatst wordt van hem melding gemaakt als hij begin oktober 1572 van Petrus Dathenus, adviseur van Oranje, opdracht krijgt de kerken van Zierikzee en omliggende dorpen van hun kostbaarheden 'te reinigen' teneinde het krijgsvolk het plunderen te beletten en een organisatie tot beheer der kerkelijke goederen op Schouwen op te zetten.
Jacob Jorissen Barselis is de hoofdpersoon in het boek De Vlaamse Passementwever, dat onlangs werd hertaald door J. Boot te Middelharnis met als titel: Lage Landen en Roerige Tijden (Lees verder)
Terug naar De Reformatie