Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
 Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Zierikzee
Voor de oorlog waren er in Zierikzee een Oud Gereformeerde Gemeente in de Lange Nobelstraat en een Gereformeerde Gemeente in gebouw “Jeruel” in de Krepelstraat. Maar van lieverlee gingen steeds meer mensen van de Oud Ger.Gem. over naar de Ger. Gemeente. Ook ouderling Jan Pannekoek.  In 1956 ging de gemeente over naar het pas opgerichte kerkgenootschap Ger. Gem.in Nederland. In 1963 wordt de roeping tot het ambt van predikant bij ouderling Pannekoek zo sterk dat hij zich aanmeldt voor het Curatorium. Hij wordt toegelaten en moet gaan studeren bij dr. Steenblok. In 1965 slaagt hij voor het examen en wordt beroepbaar verklaard en in Terneuzen beroepen. Hij neemt dit beroep aan. In 1969 krijgt hij een beroep vanuit Chilliwack in Canada. Ook dat beroep neemt hij aan. Zijn ervaringen staan verzameld in “Naar Canada”. In 1971 sterft hij en wordt aldaar begraven. Details van zijn leven zijn te vinden in het boek “Gij hebt mijn omzwerven geteld”.
Een zoon van ds. Mallan heeft dit boek ingesproken voor de kerktelefoon en is in acht delen te beluisteren: Voor deel 1 t/m 4 (Bekijk video) Voor deel 5 t/m 8 (Bekijk video)
In 1980 werd het kerkgebouw aan de St. Domusstraat afgebroken en vernieuwd. Dit is ook het jaar waarin de gemeente overging naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Oud-ouderling W.F. Sprengelmeijer schreef “Een terugblik” over het wel en wee van gemeente en kerkgebouw.
Terug naar Gereformeerde Gemeenten in Nederland Terug naar Gereformeerde Gemeenten in Nederland