Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Het geloof, waar hier van gesproken wordt, wordt op Zijn tijd weer in de oefening gebracht. En daarin wil Hij ook juist Zijn Goddelijke kracht betonen in de bewaring van de Zijnen tot de eeuwige zaligheid. Wat doet dat geloof dan? Wel, dat geloof richt zich op Gethsémané en op Golgotha. Dat geloof mag zien op Hem, Die dat vreselijke lijden om de zonden heeft moeten doorstaan. Maar Die ook de overheden en de machten uitgetogen heeft, als Hij daar hing aan het kruis en de overwinning heeft behaald, opdat Zijn Kerk door Hem meer dan overwin- naar zijn zal. Wat doet dat geloof? Dat geloof wendt zich tot de Fontein des heils, die geopend is voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeve. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid. Wat doet dat geloof? Dat geloof doet vooruitzien op de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God Zelf is. Wat doet dat geloof? Dat geloof doet zien ‘op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods’. Hij is heengegaan om plaats voor de Zijnen te bereiden. Wat is dat voor een geloof? Kort en goed, het is een geloof dat de wereld overwint. Lezen: I Petrus I : 3 - 7
Terug naar Ds. F. Mallan Terug naar Ds. F. Mallan