Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Bommenede is een voormalig eiland in de provincie Zeeland. Het was één van de vier eilanden die later werden samengevoegd tot Schouwen-Duiveland. Bommenede is gesticht door monniken van de abdij Ter Duinen in het begin van de 12e eeuw. De naam komt in 1165 voor het eerst voor als insula Bomne.   Hoewel het gebied omringd werd door Zeeuwse eilanden behoorde het tot Holland, aangezien de Sonnemere, de stroom die het eiland scheidde van de overige eilanden, werd beschouwd als de grens tussen Holland en Zeeland. Bommenede wordt in bronnen wel vermeld als stad, er zijn echter geen documenten die de stadsrechten bevestigen bekend. Gezien de strategische ligging op de noordpunt van Schouwen werd Bommenede in 1574 door de Staatsen versterkt met een verdedigingswal en (vermoedelijk) vier bastions. In 1575 werd de vesting na een beleg van twintig dagen veroverd door Spaanse troepen onder leiding van Mondragón.
Bommenede heeft in de loop der eeuwen veel te lijden gehad van het water en na een storm- vloed op 26 januari 1682 besloten de Staten van Holland niet langer geld te investeren in het gebied. De plaats werd in 1684 ontruimd en in 1687 werd Bommenede overgedragen aan Zeeland. In 1701 werd een deel van het voormalige eiland herdijkt. Het deel waar de plaats had gelegen bleef buiten deze bedijking. Aan de zuidkant van deze herdijkte polder ontstond het gehucht Nieuw-Bommenede. Tot 1866 was dit een zelf- standige gemeente, in dat jaar werd het toege- voegd aan de gemeente Zonnemaire.
Hier lag Bommenede
Zilveren Avondmaalsbekers Sinds november 2015 heeft het Stadhuismuseum twee zilveren avondmaalsbekers in bruikleen van het museum Walker Art Gallery uit Liverpool. Ze zijn nu in Zierikzee te zien, omdat ze afkomstig zijn uit de kerk van Bommenede.
Een aantal voorwerpen is door de kerkvoogden in veiligheid gesteld voordat de kerk verdween. De avond- maalsbekers zijn hier een voorbeeld van. Bij deze bekers zien we graveerwerk, initialen en tekst. Aan de bovenrand staat een tekst, die later is toegevoegd. Voor sommigen is dit natuurlijk heiligschennis, maar het aardige is dat het gedaan is door Willam Hall Walker (1856-?). Dit was de zoon van degene die de Walker Art Gallery in Liverpool heeft gesticht, de rijke bierbrouwer Sir Andrew Barclay Walker. Deze sportieve zoon hield zich onder meer intensief bezig met de paardensport. Zowel met het wedrennen als met het fokken hield hij zich bezig en in de paardenwereld is hij uitgegroeid tot een begrip. In 1919 werd hij tot de adelstand verheven en heette voortaan Lord Wavertree. Deze lord hield er de gewoonte op na zijn prijzengeld om te ruilen voor antieke zilveren voorwerpen van Engelse of buitenlandse makelij. Zo zijn er bekers uit Letland, Noorwegen en Denemarken. En dan de bekers uit Bommenede. Soms werden de voorwerpen van inscripties voorzien, waaruit de originele prijs bleek. De Engelse opschriften luiden: 1888 Manchester, The Club Race, won by mr. W.H. Walkers’s St. Helena ridden by its owner. En op de andere staat: 1888 Manchester, Optional Selling Race, won by Mr. W. H. Walker’s St. Helena ridden by owner. St. Helena was de naam van een beroemde Galloway pony, waarmee vele prijzen werden behaald. De initialen P. B. zijn van Pieter Bolle, die de bekers in Dordrecht had laten maken en ze in 1651 aan de kerk te Bommenede had geschonken. We zien het anker der hoop vastgemaakt naar boven, met de tekst : Mijn hoop hangt in den Heemel”. Hoe het de bekers na het veiligstellen door de kerkvoogden verging, is slechts ten dele bekend. In 1870 zijn ze tentoongesteld in het stadhuis van Middelburg. Die inzending was van K. Hocke Hogenboom uit Zonnemaire. Veel later duiken de bekers op in de collectie van de Walker Art Gallery in Liverpool. Ze zijn nog steeds het eigendom van  museum.
Bovengenoemde tekst is ter beschikking gesteld door:
Terug naar Actueel Terug naar Actueel Terug naar De Reformatie Terug naar De Reformatie