Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
De Evangelisch Lutherse kerk
De Evangelisch-Lutherse Kerk is een kerkgenootschap dat in verscheidene landen actief is. De oorsprong ervan wordt gevonden in het werk van de zestiende-eeuwse Duitse kerkhervormer Maarten Luther. Het lutheranisme is een stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voort- gevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer. (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). Verschillen tussen Lutheranisme en Calvinisme: 1. De consubstantiatieleer (Christus is lichamelijk aanwezig bij het brood en de wijn) i.p.v. de RK transsubstantiatieleer (brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus.). Het calvinisme stelt dat brood en wijn gewoon brood en wijn blijven, en dat er niets bijzonders mee gebeurt. Het zijn gewoon symbolen. 2. De afval der heiligen. 3. De bisschop. 4. De tweerijkenleer van het lutheranisme. Het rijk van de kerk, en het rijk van de wereld. Dat veroor- zaakte een bepaald dualisme, waardoor Duitse burgers vrij onkritisch konden zijn naar de staat toe. Calvijn zag hier meer eenheid in. (De overheid als Gods dienares.) De eerste lutherse gemeenten in Nederland dateren al uit de 16de eeuw, de eeuw van de Reformatie. Amsterdam was in de eerste eeuwen vooral het centrum van de lutherse activiteit, doordat daar veel luthers- gezinde kooplieden woonden, die afkomstig waren uit Duitsland en Scandinavië. Ook in andere steden waren het migranten die lutherse gemeenten stichtten, zoals de Duitse huurlingen die in Groningen de stad beschermden bij het beleg van de stad in 1672. De eigenlijke Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland is pas opgericht in 1818. In Nederland is de ELK vrijwel altijd een relatief klein kerkgenootschap gebleven, met enkele duizenden leden. Net als in Duitsland werd het kerkgenootschap door het merendeel van de andere protestantse kerkelijke genootschappen gezien als tamelijk vrijzinnig; de invloed van de moderne theologie is er groot. In 2004 ging de ELK als kleinste partner met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk op in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Oorspronkelijk zouden in dat proces ook enkele andere kleine kerken deelnemen, maar die waren in de loop der tijd afgehaakt. De ruimte voor de lutherse identiteit binnen de PKN was voor sommige orthodoxe gemeenten een van de redenen om heftig te protesteren tegen de eenwording. Desondanks zijn de specifiek lutherse geschriften en gebruiken erkend, en bestaan de lutherse gemeenten van vóór de vereniging nog altijd binnen de PKN als zelfstandige kerken met een eigen identiteit. De gemeente Zierikzee-Zeeland is in maart 2014 ontstaan door de samenvoeging van de gemeente Groede – Middelburg – Vlissingen met de gemeente Zierikzee. Aan de gemeente zijn ook de Zeeuwse delen (Tholen, Sint-Philipsland en oostelijk Zuid-Beveland) van de Evangelisch-Lutherse gemeente Bergen op Zoom toe- gevoegd.
Terug naar 20e eeuw
Voor de
ddd
Voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Zierikzee (Lees verder)
Terug naar De Reformatie Terug naar De Reformatie