JACOB CATS
Jacob Cats werd in 1577 in Brouwershaven geboren. Hij zat eerst op de Latijnse school in Zierikzee en bezocht daarna de universiteit te Leiden, hoewel zijn naam in het studenten-album ontbreekt. Hij promoveerde in Orléans en deed zijn eed als advocaat in Den Haag. Hij vestigde zich in Middelburg. Zijn voornaamste werk was processen begeleiden voortkomend uit de kaapvaart. Met het Twaalfjarig Bestand hield de kaapvaart op, en de stedelijke processen verminderden, zodat hij bij het einde van 1612 al zijn tijd en geld beschikbaar had om geïnundeerde landen in Zeeuws-Vlaanderen te bedijken. Ondanks veel tegenspoed en rechtsgedingen was hij na een aantal jaar grootgrondbezitter geworden. Hij werd daarna  pensionaris van Middelburg, vervolgens  van Dordrecht.
In  1636 werd hij benoemd tot raadpensionaris van Holland, waarbij negen jaar later het ambt van grootzegel-bewaarder kwam. Cats was van 1629 tot 1631 ook al voor korte tijd raadpensionaris geweest. Tot 1651 bekleedde hij dit ambt. De Catshoeve bij Groede en bovenal Sorghvliet getuigden beide van zijn zin voor economie en buitenleven. Cats is de volksdichter van Nederland, al heeft niet al zijn werk de tand des tijds doorstaan. Sorghvliet is nu het huis dat als ambtswoning van de minister-president in gebruik is, het Catshuis. Hij werd begraven in de Kloosterkerk in Den Haag. In deze kerk staat op de plaats waar zijn graf lag een gedenkteken. In 1829 werd in Brouwershaven het standbeeld van Jacob Cats opgericht.
Van zijn werken zijn de bekendste: 1618 - Proteus of Sinne- en minnebeelden (emblemata) Een embleem is een houtsnede of gravure begeleid met een spreuk of korte tekst. Zowel tekst als beeld brengen de lezer een morele les bij. (Lees verder) 1620 - Self-stryt 1625 - Houwelick 1632 - Spiegel van den ouden en nieuwen tyt 1637 - Trou-ringh (daarin het beroemde verhaal Het Spaans heidinnetje) 1655 - Alle de wercken van Jacob Cats (herdrukt in 1658 en 1665) 1655 - Koningklyke herderinne, Aspasia 1656 - Doodkiste voor den levendige 1658 - Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorghvliet 1659 - Twee- en tachtig-jarig leeven
Terug naar de Nadere Reformatie
(bron Wikipedia)