Adrianus Hofferus
In de 17de eeuw nam Zierikzee een bescheiden plaats op cultureel gebied in. Op literair terrein kreeg Adriaen Hoffer (1589-1644) bekendheid. Hij was de zoon van een Zierikzeese zouthandelaar, die indertijd vanwege zijn keuze voor de Gereformeerde leer naar Engeland was gevlucht. Adriaen werd in de voetsporen van zijn vader onder meer raad en burgemeester. In 1627 werd hij benoemd tot rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen in Zeeland beoosten Schelde. Deze functie liet hem genoeg tijd om zich te wijden aan poëzie. Naar de mode van zijn tijd had hij zijn naam gelatiniseerd tot Adrianus Hofferus. Hij was ouder/ ling en nam als zodanig, samen met ds. Udemans, deel aan de Synode van Dordrecht (1618/1619). Ook Hofferus probeerde door middel van zijn gedichten de Nadere Reformatie te dienen. Dat blijkt onder meer uit zijn Nederduytsche Poëmata (1635). Hij verdiepte zich ook in de geschie- denis van zijn vaderstad. Hofferus liet bij zijn overlijden een bibliotheek na van 1150 werken. Zijn zoon Rochus Hoffer (1615-1671), breidde die boekenverzameling uit tot ruim 4.000 banden. Ook hij was actief op literair gebied. Onder meer dankzij vader en zoon Hoffer ontstonden er heel wat literaire connecties. bron: Zierikzee Monumentenstad aan de Schelde, tekst Dr. H. Uil
Wilt u een gedicht lezen? (Lees verder)
Terug naar Nadere Reformatie