Melchior Leydecker
Melchior Leydecker (1642-1721) was predikant van Renesse en Noordwelle van  1663 tot 1678. In 1675 promoveerde hij aan de universiteit van Leiden tot doctor in de theologie met een proefschrift over “de Providentia Dei”. In 1678 werd hij professor aan de universiteit van Utrecht . Als vertegenwoordiger van de calvinistische gereformeerde orthodoxie van de Nadere Reformatie polemiseerde hij met o.a. het cartesianisme.
Enkele van zijn werken: Verdeediginge der Godgeleerdheid. Amsterdam 1687 De Goddelykheid der Heylige Schriften. Utrecht 1692 De Verborgentheid des Geloofs eenmaal den heiligen overgeleevert, of het kort begrip der waare Godsgeleerdheid beleeden in de Gereformeerde Kerke. Rotterdam 1700. Biografie
P.C. Hoek: Melchior Leydecker(1642-1721), Academisch proefschrift. Amsterdam, VU University Press, 2013. Te verkrijgen bij Boekhandel De Kanselier www.dekanselier.nl
Ook schreef hij enkele gedichten die meestal het lijden en sterven van de Heere Jezus als onderwerp hadden. Deze  gedichten zijn verzameld in het pas gepubliceerde werkje:
Wilt u het eerste gedicht lezen (Lees verder)
Op 26 september 2014 werd door de werkgroep Kerkhistorie Schouwen-Duiveland in de kerk van Noordwelle een kerkhistorische avond georganiseerd. Dr. P.C. Hoek, docent practicale theologie voor het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU te Amsterdam verzorgde een door hem eerder voor de Haamstede-conferentie gehouden lezing over Leijdecker.  (Bekijk video) De gedichtenbundel is gerecenseerd in het blad Protestants Nederland door L.F. Kosten MA te Kapelle. Wilt u deze recensie lezen. (Lees verder)
Terug naar de Nadere Reformatie