Willem Teellinck
Willem Teellinck (Zierikzee, 4 januari 1579 - Middelburg, 8 april 1629) was een Nederlands predikant en theoloog. Hij studeerde letteren en rechten in Leiden en Poitiers. In 1603 reisde hij naar Engeland, waar hij in Banbury in aanraking kwam met de puriteinen en een bekeringservaring meemaakte. Hij besloot hierop theologie te gaan studeren, keerde terug naar Nederland en werd, na nog geen twee jaar studie in Leiden, in 1606 predikant in Haamstede en Burgh, en in 1613 in Middelburg. Hij werkte hier tot aan zijn dood in 1629. De publicatie van zijn reformatiegeschrift Philopatris in 1608 wordt wel beschouwd als het begin van de Nadere Reformatie, een piëtistische stroming in de gereformeerde kerk. (bron Wikipedia) (Bekijk Video Deel 1 - Beginjaren) (Bekijk Video Deel 2 - Teellinck in Haamstede) (Bekijk Video Deel 3 - Teellinck in Middelburg) (Bekijk Video Deel 4 - Laatste jaren en slotbeschouwing)
Biografieën:
Hof, W.J. op 't, Willem Teellinck (1579-1629). Leven, geschriften en invloed, Kampen: De Groot Goudriaan, 2008. Te verkrijgen bij Boekhandel De Kanselier www.dekanselier.nl
Hof, W.J. op 't, De theologische opvattingen van Willem Teellinck (1579-1629).  Kampen: De Groot Goudriaan, 2011. Te verkrijgen bij Boekhandel De Kanselier www.dekanselier.nl
Verschillende van zijn werken zijn: Philopatris (1608) Sleutel der devotie (1624) Spiegel der zedigheid (1620) Tijdwinning (1629) De worsteling eens bekeerden zondaars (1631) Burenkout (1633) Hemelse opening (1621) Noodwendig vertoog (1627) Noordsterre (1636)              Het Nieuwe Jeruzalem (1645)                                                          Soliloquium
Wilt u een gedeelte lezen ? (Lees verder)
Wilt u een gedeelte lezen ? (Lees verder)
Terug naar Nadere Reformatie
Wilt u een gedeelte lezen ? (Lees verder)
Troostrijk gesprek