Enkele dialectwoorden 1. STRAO. Stroa is voor het Zeeuws een vreemd woord. Strangd en strange zijn de woorden voor strand.  Maar in het Ierse woordenboek komt het woord ‘traa’ voor voor strand. Mogelijk is stroa een samensmelting van het Keltische ‘traa’ en het Germaanse ’strand’ 2. KOL . Meeuw is een woord van Germaanse origine. In de ons omringende landen met een Germaanse taal komen woorden voor die veel op ons ‘meeuw’ lijken. Het Schouwse dialect bezigt dit woord: mièuwe. Maar de Westhoekers hebben een speciaal woord voor zilvermeeuw: ‘kolle’. Vanwaar nu dat woord ‘kolle’? Het Engels heeft naast ‘mew’ het woord ‘gull’ en het Frans heeft ‘goélan’. Laatstgenoemde woorden lijken veel op de Keltisch woorden: (Welsh) gwylan, (Cornish) goelann en (Bretons) gouelaned. Dat ook het Westhoekse ‘kolle’ door de Menapiërs is achtergelaten, is niet onwaarschijnlijk.
3. DE PRUNJE. Dit van oorsprong moerassige gebied ligt in het midden van Schouwen. In het Bretons Keltisch komt het woord ‘prenn’ voor, dat hout betekent. Zou dit gebied in de Keltische tijd bebost zijn geweest en hout hebben geleverd?
Terug naar de Kelten