Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
CORNELIS VAN DEN OEVER  (1802-1877)
In 1843 zaten ds. Budding, ds. Van Dijke en ds. Ledeboer in de gevangenis. Van Farowé moet het preekrooster maken en kan geen Christelijk Afgescheidenen vragen want hij is tegen de vrijheidsaanvraag en wil alleen psalmen uit de berijming van Datheen zingen. Nog één mogelijkheid ligt open: een predikant van een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis vragen en zo zoekt hij contact met toen oefenaar Cornelis van den Oever uit Rotterdam. Hij was een begaafd prediker en had leidinggevende capaciteiten. Een bundel preken is Feeststoffen over de heilsfeiten. Voor enkele gedeelten uit aflevering 1 (Lees verder). In 1844 werd hij tot predikant bevestigd bij voornoemde gemeente. Intussen was Nieuwerkerk via ds. Van den Oever opgenomen in het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis. Ook komt Van Farowé zo in contact met ds. B. Sterkenburg
Terug naar Actueel Terug naar Actueel Terug naar de Geref. kerk van Bruinisse Terug naar de Geref. kerk van Bruinisse