Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
Josias van den Houten
Josias van Houte/ of van den Houten werd in 1582 in Sluis geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1609 predikant van de Hervormde gemeenten van Renesse en Noordwelle. In 1610 huwde hij met Judith Jasonsd. Oudejans. In 1617 of 1618 kregen zij één kind, dat naar zijn grootvader van vaders zijde Gillis werd genoemd. Zijn vrouw moet korte tijd daarna gestorven zijn, want in 1621 hertrouwde hij met Catharina Imans, een weduwe uit Zierikzee. In datzelfde jaar werd hij beroepen in Zierikzee. Daar stond hij tot hij in 1623 op 41-jarige leeftijd overleed. Wilt u een lezing horen over zijn leven?  (Beluister geluidsfragment) Van Josias zijn 3 geschriften bekend: 1. "Korten wegh of Catechismus", later, in 1637, door Voetius herdrukt als "Biecht-boecxken der Christenen", in 1690 door Koelman uitgegeven als "Spiegel der wet" en in 1768 opnieuw uitgegeven als "De boetvaardige Christen". Wilt u een gedeelte lezen? (Lees hier verder) Wilt u een lezing horen over de Gereformeerde biecht? (Beluister geluidsfragment) 2. "De Christelijcke landman" uit 1620 (helaas niet bewaard gebleven). 3. "Salomo, dat is, vermaninghe aen die Christenen, die wt  eenen eenvoudigen yver zich aende syde vande genaemde Remonstranten houden, tot vereeninghe mett openbare Ghereformeerde kercken" uit 1620.  
Terug naar Nadere Reformatie