Bedevaarten
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud-frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord. Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om de hulp van een heilige in te roepen zodat deze voorbede (Lees verder) kon doen bij God, of om boete te doen, een opgelegde straf te ondergaan. In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderbaarlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen.
Pelgrims
Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn Rome (het Vaticaan), Fátima, Lourdes, Scherpenheuvel, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer, Collevalenza, Assisi, Banneux, Jeruzalem en Bethlehem. Bedevaartgangers droegen schelpen of kleine medailles en beeldjes op hun kleding. Goedkope loden of tinnen pelgrimsinsignes, een pelgrimshoorn, eigenlijk souvenirs, worden bij opgravingen veel teruggevonden. Pelgrims die Jeruzalem bezochten plaatsten een palmtak op hun portretten en ook op hun grafsteen. In Dreischor in Zeeland is een dergelijke steen bekend met een leeg graf (Christus is immers opgestaan), twee palmtakken en een Jeruzalemskruis, zie foto hieronder.
         De Gereformeerde Gemeente van Haamstede
De gemeente is rond het jaar 1900 ontstaan uit huisgodsdienstoefeningen in de boerderij van Joh. Tromper uit onvrede met de prediking in de Geref. Kerk van Haamstede. Spoedig was de huiskamer te klein en in 1903 werd  in de Noordstraat een kerkje gebouwd, waar op 12 oktober van dat zelfde jaar dominee Boone voor het eerst voorging. Toen werd de gemeente geïnstitueerd als een Ledeboeriaanse gemeente.
Kerkje in de Noordstraat van Haamstede
In 1907 ontstonden de Gereformeerde Gemeenten uit kruisgemeenten en Ledeboeriaanse gemeenten. Echter Haamstede ging hierin niet mee daar zij zich zo verbonden voelden met ds. Boone. En zo werd Haamstede een Oud-Gereformeerde Gemeente. Dit bleven zij tot het overlijden van ds. Boone. In 1934 is de gemeente van Haamstede over gegaan tot de Gereformeerde Gemeenten. Het huidige kerkgebouw aan Ankerweg 10 is voor het eerst in gebruik genomen op 4 september 1953.
Tot op de dag van vandaag mag er in de Gereformeerde Gemeente van Haamstede uit Gods Woord, de bijbel, gepredikt worden. En wel met een doel: opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam ( Johannes 20:31b).
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Haamstede
Uit: “Gij ons onderhouwet” door B. Boot en de website van de kerk. In 1940  werd een lid van de gemeente van Haamstede, Bart Goudzwaard, opgenomen in een ziekenhuis in Den Haag vanwege een blindedarmontsteking. Voor zijn sterven gaf hij een getuigenis, dat in een brief van zijn vader verwerkt is. (Lees verder)
Terug naar de Gereformeerde Gemeenten