Willem Lootens ( Delft 1736 - Middelburg 1813) Componist, organist, beiaardier. Willem Lootens werd in 1754 organist van het Garrels orgel in de Grote Kerk te Maassluis. Later verhuisde hij naar Zierikzee en vervulde vanaf 1760 de functie van stadsbeiaardier en organist van het Niehoff-orgel in de Grote- of St. Lievensmonsterkerk aldaar. Enkele jaren later vestigde hij zich in Middelburg en werd op 16 augustus 1763 benoemd tot organist van de Nieuwe Kerk en stadsbeiaardier van de klokkentoren de Lange Jan. Deze verantwoordelijkheden waren eerder al opgenomen door bekende namen als Bustijn en Bouchart. Van 1763 tot 1766 was hij tevens leider van het Collegium Musicum en in maart 1764 was hij betrokken bij de grote restauratie van het carillon van de Lange Jan. Samen met zijn broer Johan Pieter hielp hij in 1768 met de bouw van het Bätzorgel in de Grote- of St. Lievensmonsterkerk in Zierikzee. Van beide, het oude en nieuwe orgel in Zierikzee, beschreef hij het proces in zijn werk ‘Beschryving van het oude en nieuwe orgel, in de Groote of St. Lievensmonsterkerk der stad Zierikzee’ (Zierikzee, 1771). Vervolgens schreef hij in 1776 een bewerking van de 150 psalmen voor orgel, clavecimbel en zang. Dit is een voorbeeld van hoe Lootens zangoefeningen wilden ondersteunen, naast zijn pogingen om het zangonderwijs te bevorderen. Een paar jaar later was hij intensief betrokken als adviesorgaan bij de bouw van het De Rijckere orgel in de Oostkerk te Middelburg. De bouw van dit nieuwe orgel duurde tot 1783 en ook hiervan deed hij verslag in ‘Bericht wegens het nieuwgebouwde orgel in de Oostkerk binnen Middelburg in Zeeland’ (Middelburg, 1809). Vanaf 1789 verleende hij supervisie bij de bouw van het carrillon in Hulst. Als organist verzorgde Lootens de muzikale begeleiding bij kerkdiensten in Zeeland, maar hij speelde ook tijdens redevoeringen van professors van de Illustre- en Latijnse School. Verder speelde hij doordeweeks tijdens orgelconcerten. Daarnaast was Lootens lid van de vrijmetselarij waar hij de titel van frère à talent had verworven. Van 1794 tot 1798 was hij betrokken bij de loge ‘La Compagnie durable’ in Middelburg. Wilt u een bespreking van het werk van Willem Lootens door de Zierikzeese musicus Mar van der Veer?  (Bekijk Video) Werken Composities 150 Psalmen voor Orgel, Clavecimbel en Zang (1776) Nieuwe evangelische gezangen voor het orgel met bassen gesteld op de G- en F-sleutel in geschikte grondtonen volgens de gewone kerkzang (1806). Zes Divertimento’s voor Piano (Trois quattuors pour orgue, violon et basse) Choraal in IV stemmen gecomponeerd door den organist W. Lootens, bij gelegenheid der lijkoratie op de heer professor J. Willemsen, gezongen in de Nieuwe Kerk te Middelburg den 17 mei 1780 (1780). Geschriften Beschryving van het oude en nieuwe orgel, in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee (Zierikzee, 1771/R) Bericht wegens het nieuwgebouwde orgel in de Oostkerk binnen Middelburg in Zeeland (Middelburg, 1809); ed. in Kluiver
Terug naar Nadere Reformatie