Hermannus Ferré Hermannus Ferré werd op 22 augustus 1725 in Groningen geboren. Hij bezocht de Latijnse school en de Academie in Groningen. Op 9 mei 1756 werd Hermannus predikant van Dreischor in Zeeland. Hij overleed daar op 9 mei 1775 aan de tering. Behalve een gelegenheidsgedicht liet hij 54 preken, over de Heidelberger Catechismus, na aan zijn vriend en medestrijder ds. Cornelis Brinkman van Dirksland. Deze heeft deze preken persklaar gemaakt en annotaties toegevoegd. Deze weinig bekende, maar Gereformeerde Catechismusverklaring uit 1787, werd verschillende malen herdrukt, voor het laatst nog in 1981. Op 23-1-2015 organiseerde de werkgroep kerkhistorie Schouwen- Duiveland een kerkhistorische avond over de catechismusverklaring van Ferré en Brinkman. Tijdens deze kerkhistorische lezing werd aandacht gegeven aan dit schrijversduo. Ds. J. Westerink, Chr. Geref. emeritus- predikant in Urk verzorgde de lezing in de Hervormde Kerk in Dreischor. Hermannus Ferré hield zijn preken in deze kerk. Zijn weduwe bewaarde de preekschetsen en zijn vriend Cornelis Brinkman, dominee van Dirksland,  bewerkte ze, voegde hier en daar zijn commentaar toe en gaf wat verklarende annotaties.
Wilt u de eerste zondag lezen van de herdruk van enkele preken. (Lees verder)
Terug naar Nadere Reformatie
Op 23 januari 2015 organiseerde de werkgroep Kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland een kerkhistorische avond in de Hervormde kerk van Dreischor. Ds. J. Westerink, emeritus-predikant van de Chr. Geref. kerk in Urk hield daar een lezing over Hermannus Ferré. (Beluister de geluidsopname).
Ds. J. Westerink